Subject: Uwagi Bartosza Milewskiego o powolnym przejsciu z paradygmatu imperatywnego do funkcjonalnego

Tag: multithreaded, cpp, functional

https://www.fpcomplete.com/business/blog/the-downfall-of-imperative-programming/