Zadania

Lab_06: Ćwiczenie: Proszę uruchomić pierwszy program $lab_06_a.exe Proszę opisać kolejne cykle rozkazowe, jakie wykonuje procesor. Należy zamieścić wynik działania programu w sprawozdaniu. 1 2 3 4 5 6 7 memory = [10, 6, 7, 2, 1, 0, 0] instructions = [ ("LOAD", 0, 0), ("LOAD", 1, 2), ("ADD", 0, 1), ("STORE", 0, 0), ] Proszę uruchomić drugi program $lab_06_b.exe Należy zamieścić wynik działania programu w sprawozdaniu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 memory = [10, 6, 7, 2, 1, 0, 0] instructions = [ ("LOAD", 0, 0), ("LOAD", 1, 2), ("ADD", 0, 1), ("STORE", 0, 0), ("LOAD", 3, 1), ("LOAD", 2, 3), ("SUB", 3, 2), ("STORE", 1, 3), ("JNZERO", 3, -9), ] Lab_07...

April 25, 2023

Architektura komputerów - lab

Treści programowe Wykłady Podstawowe typy architektur i pojęcia z nimi związane. Problemy w implementacji architektury potokowej i superskalarnej; metody ich rozwiązywania i wynikające z nich podukłady mikroprocesorów. Charakterystyka architektury wybranych współczesnych procesorów wykorzystywanych w urządzeniach stacjonarnych, mobilnych oraz superkomputerach. Komunikacja pomiędzy procesorem, pamięcią a urządzeniami wejścia/wyjścia. Charakterystyka architektury wybranych komputerów stacjonarnych oraz urządzeń mobilnych. Współczesne pamięci operacyjne / podstawowe parametry statyczne i dynamiczne. Typy magistral i ich parametry. Benchmarki. Charakterystyka mikrokomputerów jednoukładowych i ich przeznaczenie....

April 24, 2023

Ventoy

Ventoy is an open source tool to create bootable USB drive for ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI files. With ventoy, you don’t need to format the disk over and over, you just need to copy the ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI files to the USB drive and boot them directly. You can copy many files at a time and ventoy will give you a boot menu to select them. You can also browse ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI files in local disks and boot them....

February 2, 2023

A great way to feed OpenAI all your source code

A great way to feed OpenAI all your source code for auto generating commit message based on code differences(GPT based approach): gpt-commit commitomatic what the commit

January 16, 2023

Avalonia

In case of trouble while installing the package Avalonia, check the NuGet.config: c:\Users<USER>\AppData\Roaming\NuGet\NuGet.Config <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <configuration> <packageSources> <add key="nuget.org" value="https://www.nuget.org/api/v2/" /> </packageSources> </configuration>

January 16, 2023