http://photosynth.net

Linki bibliotek używanych w photosynth
http://photosynth.net/preview/attribution