Lab 04

Uwagi do ćwiczeń

Tworzymy sprawozdanie z wykonanych czynności

Proszę o wykonywanie poniższych ćwiczeń dokumentując rezultaty

 • zapisanie numeru polecenia w nagłówku
 • opis czynności
 • wykonywanie zrzutów ekranu
 • umieszczanie tych zrzutów jako zawartości do dowolnego edytora tekstu np. Word, Writer
 • w żadnym przypadku nie kopiujemy manual-a lub helpa

Sprawozdanie zapisujemy w formacie PDF i przesyłamy do systemu jako potwierdzenie swojego udziału w zajęciach i wykonania ćwiczeń.

Plik sprawozdania proszę zapisać jako: Sprawozdanie_lab04_JanKowalski.pdf, dla studenta o nazwisku Jan Kowalski.

Zadania, część pierwsza

 1. Zapoznaj się i opisz polecenia: df, du

 2. Zapisz informacje dotyczące zasobów dyskowych Twojej maszyny wirtualnej.

  • Ile wolnego miejsca posiadasz w zasobach dyskowych? …[MB]
  • Ile miejsca zajmują zasoby zawarte w Twoim katalogu domowym? … [B]
 3. Opisz krótko działanie poszczególnych poleceń:

   du plik_lub_katalog
   du -m Katalog/
   du -mc Katalog/
   du -ms *
  
 4. Jockery i Maski

   ? [] {} – do czego służą, jak ich używać?
  
 5. Które z poniższych plików zostaną skopiowane w wyniku wykonania następującej komendy:

   cp ?m[abc0-4]*.{exe,txt,tar}* /tmp/
  
   math0.exe
   smart.txt
   m3p.exe
   om3.tar6
   abc04.txt
   smith4.txt
   ma0.exe.txt
   sma.txt-exe
   em3p.om3.t
   am1234.txt
   smi0-4.txt
  
 6. Zastosuj powyższe jockery wraz ze znanymi ci już poleceniami (ls, echo, cat, more, less)

  Wykonaj je, zaobserwuj wynik działania. Kilka przykładów:

   echo "tekst" > plik.txt
   echo "tekst drugi" 1> plik.txt
   echo "Drugi wiersz" >> plik.txt
   ls -l ttt 2> plik.z.bledami
   ls -l | more
   ls -l | less
  
 7. Co oznaczają poniższe jockery:

   &
   >
   1>
   2>
   >>
   >&
   |
   |& 
  
 8. Polecenie: cat

   cat plik Wyświetlanie na ekranie zawartości pliku
   cat > plik Zapisywanie tekstu z klawiatury do pliku
   cat >> plik Dopisywanie tekstu z klawiatury do pliku
   cat dokumenty > dokumenty_kopia Przepisanie zawartości pliku "dokumenty" do pliku "dokumenty_kopia"
   cat dokumenty >> dokumenty_kopia Dopisanie zawartości pliku "dokumenty" do pliku "dokumenty_kopia"
  
  • Przekieruj odpowiednio polecenie df do pliku “space_inf” zapisując tym samym informacje o zasobach dyskowych (dane z pkt. 2).
  • Dopisz do pliku informację dotyczącą katalogu domowego pkt. 2
  • Korzystając z polecenia umożliwiającego pisanie tekstu z klawiatury zapisz do pliku info_student swoje imię i nazwisko
  • Dopisz zawartość pliku “space_inf” do pliku info_student
 9. Utwórz strukturę katalogów jednym poleceniem

   └── zadanie-1
     ├── katalog-a
     ├── katalog-b
     └── katalog-c
       ├── moje-dane
       └── notatki
  

  W katalogu moje_dane utwórz pik dane.txt zawierający: Twoje imię i nazwisko, grupę, numer indeksu. Ustanów dla wszystkich katalogów z powyższego drzewa następujące prawa dostępu: drwx—r-x . Dla pliku dane.txt ustaw tylko prawa do czytania i pisania dla użytkownika (właściciela)

 10. Napisz skrypt o nazwie server.sh,

  Skrypt powinien przyjmować jeden z trzech parametrów:

   start, stop i restart. 
  

  Po wybraniu jednej z dostępnych opcji skrypt powinien wyświetlić odpowiedni komunikat w przeciwnym razie poinformować o błędnym wywołaniu skryptu i zwrócic informację o dostępnych opcjach.

 11. Napisz prostą grę

  Gra ma polegać na wylosowaniu liczby od 0-10. Następnie pozwalająca w trzech krokach strzelić grającemu wylosowaną liczbę, informując podczas błędnego strzału o tym czy podana liczba jest za duża bądź też za mała. Pamiętaj o obsłudze błędów.

Zadania, część nieobowiązkowa (dodatkowa)

 • E1. Opisz polecenia/programy: ftp, lynx, telnet
 • E2. Zapoznaj się z obsługą: ftp (z lini komend), lynx, telnet
 • E3. Pobierz z serwera publicznego ftp.task.gda.pl plik /pub/doc/Sieciowy_Savoir-vivre.txt
  Pobrany plik umieść w rozwiązaniu zadania.