Podłączenie do interfejsu jtag przy uzyciu BF30

ubuntu:

wget http://sourceforge.net/projects/urjtag/files/latest/download?source=files

tar xzfv

apt-get install libftdi-dev

configure –with-libftdi

make

w katalogu src znajdzie się wybudowana wersja

 

podłączenie się do interfejsu

jtag>cable OOCDLink-s vid=0x403 pid=0x6010

jtag> detect      /* przykład dla ALI w GM */

jtag> detect
IR length: 5
Chain length: 1
Device Id: 11111111111111111111111111111111 (0x00000000FFFFFFFF)
Cannot open /usr/local/share/urjtag/MANUFACTURERS
Unknown manufacturer!
chain.c(149) Part 0 without active instruction
chain.c(200) Part 0 without active instruction
chain.c(149) Part 0 without active instruction

W rzeczywistości to jest MIPS i reszta standardowo