Wstęp

Krótki wstęp

System operacyjny

System operacyjny (OS) to podstawowe oprogramowanie, które zarządza sprzętem komputerowym i umożliwia interakcję użytkownika z komputerem. Jest to warstwa między aplikacjami a sprzętem komputerowym, koordynująca wszystkie podstawowe funkcje i procesy.

 1. Podstawowe Funkcje

  • Zarządzanie Zasobami
  • Uruchamianie Aplikacji
  • Interfejs Użytkownika
 2. Rodzaje Systemów Operacyjnych

  • Systemy na Komputery Osobiste: Windows, macOS i różne dystrybucje Linuxa
  • Mobilne Systemy Operacyjne: iOS, Android
  • Systemy Serwerowe: Windows Server, Linux Server
  • Systemy Wbudowane
  • Systemy czasu rzeczywistego
 3. Znaczenie

  • System operacyjny jest kluczowym elementem każdego komputera, umożliwiając efektywne i bezpieczne wykorzystanie jego zasobów.
  • Ułatwia interakcję użytkownika z komputerem, oferując przyjazny interfejs i zarządzanie aplikacjami.
  • Zapewnia bezpieczeństwo danych, zarządzając dostępem do zasobów i izolując różne procesy.

Czym jest wirtualizacja?

W kontekście przedmiotu SO

Wirtualizacja to proces tworzenia wirtualnych, a nie fizycznych wersji systemu operacyjnego.

 • Zalety: Wirtualizacja pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów sprzętowych, umożliwiając uruchamianie wielu systemów operacyjnych i aplikacji na pojedynczym fizycznym serwerze. Zapewnia to oszczędności kosztów, zwiększa elastyczność, ułatwia backup, odzyskiwanie po awarii oraz testowanie i rozwój oprogramowania.

 • Rodzaje Wirtualizacji:

  • Wirtualizacja serwerów: Pojedynczy serwer fizyczny jest dzielony na wiele izolowanych serwerów wirtualnych.
  • Wirtualizacja sieci: Zasoby sieciowe, takie jak przełączniki, routery i połączenia sieciowe, są wirtualizowane.
  • Wirtualizacja pamięci masowej: Dzieli i zarządza zasobami pamięci masowej w sposób elastyczny i efektywny.
  • Wirtualizacja aplikacji: Aplikacje są uruchamiane w odizolowanych środowiskach, co zapobiega konfliktom między oprogramowaniem.

Hypervisor:

To oprogramowanie umożliwiające wirtualizację, zarządzające VM-ami i przydzielające im zasoby. Istnieją dwa główne typy hipernadzorców:

 • Bare-Metal: Zainstalowany bezpośrednio na sprzęcie.
 • Hostowany: Działa na konwencjonalnym systemie operacyjnym.

Zalety Ochrony i Bezpieczeństwa:

Wirtualizacja umożliwia lepsze zarządzanie bezpieczeństwem, izolując różne systemy operacyjne i aplikacje, co zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się problemów z jednego systemu na inny.

Elastyczność i Skalowalność:

Ułatwia skalowanie zasobów w górę lub w dół w zależności od potrzeb, bez konieczności inwestowania w dodatkowy sprzęt.

Dostępne technologie

Hipervisor

Hipervisor - Bare-Metal

Te hipernadzorcy działają bezpośrednio na sprzęcie gospodarza, kontrolując sprzęt i zarządzając systemami operacyjnymi gości.

 • VMware ESXi: Szeroko stosowany w środowiskach korporacyjnych, oferując zaawansowane funkcje i narzędzia zarządzania.
 • Microsoft Hyper-V: Dostępny na Windows Server i niektórych edycjach Windows 10 i 11, znany ze swojej integracji z ekosystemami Microsoft.
 • Citrix Hypervisor: Dawniej znany jako XenServer, to potężny hipernadzorca open source często używany w centrach danych.
 • Oracle VM Server dla SPARC/x86: Zaprojektowany dla sprzętu Oracle, zwykle stosowany w środowiskach korporacyjnych.
 • KVM (Kernel-Based Virtual Machine): Zintegrowany z Linuksem, KVM zamienia jądro Linuksa w hipernadzorcę bare-metal.
Hipernadzorcy - Hostowane

Te hipernadzorcy działają na konwencjonalnym systemie operacyjnym, tak jak inne programy komputerowe.

 • VMware Workstation (dla Windows/Linux) i Fusion (dla macOS)
 • Oracle VirtualBox
 • Parallels Desktop
 1. Pełne Symulacje Systemów

Te narzędzia wykraczają poza tradycyjną wirtualizację, symulując całe systemy, w tym sprzęt i środowiska sieciowe.

 • QEMU: Open-source emulator, który może wykonywać wirtualizację sprzętu.
 • GNS3 (Graphical Network Simulator-3): Głównie używany dla urządzeń sieciowych
 • Simics: Pełny symulator systemu używany do symulacji procesorów, systemów i kompletnych systemów sieciowych.
 1. Wirtualizacja Aplikacji Skupia się na uruchamianiu poszczególnych aplikacji w odizolowanym środowisku.
 • Microsoft Application Virtualization (App-V): Zaprojektowany dla środowisk Windows, pozwala aplikacjom działać w izolowanych środowiskach.
 • Wine: Nie jest właściwie oprogramowaniem do wirtualizacji, ale pozwala uruchamiać aplikacje Windows na systemach operacyjnych podobnych do Unix.
 • Docker: Specjalizuje się w konteneryzacji, umożliwiając aplikacjom i ich zależnościom działanie w izolowanych procesach zasobów.
 1. Wirtualizacja oparta na chmurze
 • Amazon EC2 (część AWS)
 • Google Compute Engine
 • Microsoft Azure Virtual Machines
 1. Specjalistyczne lub niszowe narzędzia do wirtualizacji
 • Bochs: Emulator dla platform x86 i x86-64, bardziej skupiony na dokładności emulacji.
 • Bhyve: Lekki hipernadzorca działający na FreeBSD.
 • Gem5: To już jest bardziej symulator architektury