Lab 02

Uwagi do ćwiczeń

Tworzymy sprawozdanie z wykonanych czynności

Proszę o wykonywanie poniższych ćwiczeń dokumentując rezultaty

 • zapisanie numeru polecenia w nagłówku
 • opis czynności
 • wykonywanie zrzutów ekranu
 • umieszczanie tych zrzutów jako zawartości do dowolnego edytora tekstu np. Word, Writer
 • w żadnym przypadku nie kopiujemy manual-a lub helpa

Sprawozdanie zapisujemy w formacie PDF i przesyłamy do systemu jako potwierdzenie swojego udziału w zajęciach i wykonania ćwiczeń.

Plik sprawozdania proszę zapisać jako: Sprawozdanie_lab02_JanKowalski.pdf, dla studenta o nazwisku Jan Kowalski.

Zadania

 1. Uzyskaj informacje na temat systemu uname -a, uptime

 2. Uzyskaj informacje na temat swojego konta: finger.

 3. Spróbuj zastosować uzyskane informacje do poleceń: write, mesg.

 4. Wypróbuj polecenia: w, who, whoami, finger, chfn, write, mesg

 5. Przy użyciu polecenia man wyjaśnij znaczenie komend:

   ls cat rm cp mv mkdir touch
  
 6. Stwórz w swoim domowym katalogu poniższa strukturę plików:

  Praca
    |--- Arkusze
    |      |--- Archiwum
    |      |--- Rachunki
    |--- Teksty       |
                |--- Faksy
                |--- Umowy
  
 7. Jaki jest efekt wykonania komendy: ls -l , cd ~, pwd ?

 8. Sprawdź i opisz działanie: ls -l | more oraz cat /etc/passwd | less

 9. Zapoznaj się z opisem komendy chmod oraz ls -l (man chmod) (man ls)

 10. Korzystając z utworzonej struktury katalogów w pkt. 4, ustaw następujące prawa dostępu:

 • do katalogu Praca:
  • dla użytkownika - tylko prawo do wykonywania,
  • dla grupy - brak praw,
  • dla pozostałych - brak praw,
 • do katalogu Arkusze:
  • dla użytkownika - wszystkie prawa,
  • dla grupy - brak praw,
  • dla pozostałych - prawo do czytania,

Prawa dostępu

 1. Sprawdź i opisz działanie: chown, chgrp