Rozpisać kolejne kroki konwersji na liczbę w notacji binarnej za pomocą metody z resztą:

Przykład:
liczba: 108

108  : 2 = 54  (reszta: 0)
54  : 2 = 27  (reszta: 0)
27  : 2 = 13  (reszta: 1)
13  : 2 = 6  (reszta: 1)
6   : 2 = 3  (reszta: 0)
3   : 2 = 1  (reszta: 1)
1   : 2 = 0  (reszta: 1)

Liczby do zamiany:

1. 91
2. 2023

Zamiana na wartości szesnastkowe (grupami po 4 bity)

Przykład:
liczba: 46893

1011 0111 0010 110
  B  7  2  D

Liczby do zamiany:

1. 91
2. 2023

Przechowywanie danych

Ile bitów jest potrzebnych na zapisanie liczby ?

139 - 
255 - 
881 - 
513 - 

Rejestr

Co to jest rejestr w procesorze?

Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi

[ ] Obszar w pamięci RAM, który jest używany do przechowywania danych.
[ ] Element, który przechowuje adresy pamięci dla instrukcji procesora.
[ ] Komponent procesora odpowiedzialny za wykonywanie instrukcji.
[ ] Specjalna jednostka pamięci przechowująca dane bezpośrednio w procesorze do szybkiego dostępu.
[ ] Miejsce, gdzie procesor przechowuje swój stan.
[ ] fizyczne miejsce do przechowywania danych na dysku twardym

Nadmiar i niedomiar

 • Czy wynik operacji mieści się w 8-bitowym rejestrze? (nadmiar czy niedomiar)
 • Ile bitów potrzeba do reprezentacji wyniku?
 1. Dodawanie:

   A = 139
   B = 255
   A + B = 
  
 2. Dodawanie:

   A = 139
   B = 117
   A + B =
  
 3. Odejmowanie:

   A = 881
   B = 513
   A - B = 
  

Liczby ujemne

Przykład:
 Zapisać liczbę -2 w 10-bitowym rejestrze, używamy kodu U2 (Uzupełnienie do 2):

  -2 = 1111111110

Liczba do konwersji:

-19

Notacja zmiennoprzecinkowa

Z jakich elementów składa się liczba w notacji IEEE-754?

Kolejność bajtów

Liczba 1278471395 zapisana jest w pamięci w kolejnych komórkach w nastepujący sposób:

4c 33 ec e3

Jaka to jest kolejność bajtów?

Instrukcje

 1. Co to są instrukcje SIMD?
 2. Do czego służą?

Architektura

 1. Z jakich elmentów składa się architektura von Neumana?
 2. Czym różni się od niej architektura Harwardzka?
 3. Gdzie stosowana jest architektura Harwardzka?

Cykl rozkazowy

Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi

Co to jest potok rozkazowy w kontekście architektury komputera?

[ ] Mechanizm operacyjny pozwalający na równoległe wykonanie wielu rozkazów
[ ] Proces tworzenia oprogramowania
[ ] Metoda przechowywania danych w komputerze
[ ] Technika szyfrowania danych

Który z poniższych stanowi główny cel potoku rozkazowego?

[ ] Zwiększenie przepustowości
[ ] Zmniejszenie zużycia energii przez komputer
[ ] Zwiększenie prędkości taktowania procesora
[ ] Zwiększenie pojemności pamięci RAM

Jakie jest zastosowanie potoku rozkazowego w architekturze komputera?

[ ] Rozdzielenie procesu na fazy
[ ] Zwiększenie szybkości procesora
[ ] Zarządzanie pamięcią komputera
[ ] Wszystkie powyższe

Jaki jest efekt potoku rozkazowego na wydajność systemu komputerowego?

[ ] Zwiększa wydajność poprzez równoległe wykonywanie instrukcji
[ ] Zmniejsza wydajność poprzez zwiększanie złożoności obliczeń
[ ] Nie wpływa na wydajność systemu komputerowego
[ ] Zwiększa wydajność poprzez zwiększenie szybkości taktowania

Która z poniższych jest wadą potoku rozkazowego?

[ ] Efekt Hazardu
[ ] Zwiększenie szybkości procesora
[ ] Zwiększenie przepustowości
[ ] Równoległe wykonanie instrukcji

Potok rozkazowy

 1. Wymień rodzaje hazardów.
 2. Jak można je eliminować?
 3. Maksymalnie skrótowo opisz hazard, jaki był symulowany w zadaniu lab_07 - część pierwsza (bez predyktora)