while (n–->42) { std::cout << n; }

Cinder Climb

Mój projekt na ściankę wspinaczkową. Choć w zasadzie ściana wspinaczkowa nie jest konieczna.

Pierwsze zarejestrowane testy odbyły się 11 marca 2016. Rozwiązanie bardzo proste i w miarę skuteczne.

Content not available.
Please allow cookies by clicking Accept on the banner

Najnowsza wersja. Rozwiązanie oparte o OpenFrameworks. Aktywności programowane w Lua.

Content not available.
Please allow cookies by clicking Accept on the banner