while (n–->42) { std::cout << n; }

Najnowsze artykuły

The Language of Concurrency – 50 minutowy wyklad Bartosza Milewskiego

http://m.youtube.com/watch?feature=plpp&list=PL1835A90FC78FF8BE&v=dB4kAO8M5Fg

The Downfall of Imperative Programming – FP Complete

Subject: Uwagi Bartosza Milewskiego o powolnym przejsciu z paradygmatu imperatywnego do funkcjonalnego Tag: multithreaded, cpp, functional https://www.fpcomplete.com/business/blog/the-downfall-of-imperative-programming/

Własna implementacja kontenera typu wektor

http://www.altdevblogaday.com/2013/12/20/roll-your-own-vector/

Introduction to UNIX Signals and System Calls

Tag: real time, linux, http://ph7spot.com/musings/introduction-to-unix-signals-and-system-calls

Eli Bendersky’s website » Adding bash completion for your own tools – an example for pss

Subject:  jak dodac uzupelnianie skladni dla swoich narzedzi w bash. To jest przyklad dotyczacy konkretnego programu: http://eli.thegreenplace.net/2013/12/26/adding-bash-completion-for-your-own-tools-an-example-for-pss/

Free computer forensic tools

Spis darmowego oprogramowania do analizy śledczej systemu. Spis jest aktualizowany kilka razy w roku. Oczywiście może służyć nie tylko do analizy sądowej, ale pomóc w rozwiązaniu codziennych problemów. forensccontrol.com

Pakowanie struktur w C

    http://www.catb.org/esr/structure-packing/

std::async pod ubuntu

Prosty test, który działa niepoprawnie pod ubuntu. gcc version 4.5.2 (Ubuntu/Linaro 4.5.2-8ubuntu4) #include <future> #include <iostream> int foo() { sleep( 5 ); return 42; } int main() { std::future<int> result = std::async(std::launch::async, foo ); std::cout << result.get() << std::endl; std::cin.get(); return 0; } Wykonanie kończy się przez core dump. Pod gdb na razie widać tyle: […]

urJTAG – uruchomienie pod ubuntu

Podłączenie do interfejsu jtag przy uzyciu BF30 ubuntu: wget http://sourceforge.net/projects/urjtag/files/latest/download?source=files tar xzfv apt-get install libftdi-dev configure –with-libftdi make w katalogu src znajdzie się wybudowana wersja   podłączenie się do interfejsu jtag>cable OOCDLink-s vid=0x403 pid=0x6010 jtag> detect      /* przykład dla ALI w GM */ jtag> detect IR length: 5 Chain length: 1 Device Id: 11111111111111111111111111111111 […]

Elixir pod pypy

  apt-get install libpq-dev pypy/bin/pip install psycopg2ct map CT version: from psycopg2ct import compat compat.register()